Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Verksamhet för äldre Skönsberg

Skönsberg

Gemenskap på äldreboenden

Vi besöker boende på Solhaga och Lindgården för samtal, högläsning, bingo mm.

Måndagsmöten
Måndagar jämn vecka träffas vi kl. 13 på Kupan för att umgås, fika, handarbeta eller få information om till exempel något som rör hälsan.

Boende på Tomtegränd, Hellbergs gården och Lindgården får ta del av gymnastiken. Två frivilliga kommer en gång per vecka, visar och hjälper till med rörelserna, som ibland utförs under sång. Verksamheten är mycket uppskattad och man har roligt tillsammans. Behovet är stort och vi behöver bli fler, så du är varmt välkommen att komma med i vårt arbetslag.

Kontaktperson: Ylva Boström

Tfn: 060-15 25 00

E-post: ordf.rksb@telia.com 

Kontakta verksamheten

Eva Norberg-Sundin

Telefon:

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Sundsvalls Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Skönsbergs Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Verksamhet för äldre Njurunda

Njurunda

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Njurunda Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Verksamhet för äldre Matfors

Matfors

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Alnö Rödakorskrets)

Sundsvall