Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Verksamhet för äldre Skönsberg

Skönsberg

Gemenskap på äldreboenden

Vi besöker boende på Solhaga och Lindgården för samtal, högläsning, bingo mm.

Måndagsmöten
Måndagar jämn vecka träffas vi kl. 13 på Kupan för att umgås, fika, handarbeta eller få information om till exempel något som rör hälsan.

Boende på Tomtegränd, Hellbergs gården och Lindgården får ta del av gymnastiken. Två frivilliga kommer en gång per vecka, visar och hjälper till med rörelserna, som ibland utförs under sång. Verksamheten är mycket uppskattad och man har roligt tillsammans. Behovet är stort och vi behöver bli fler, så du är varmt välkommen att komma med i vårt arbetslag.

Kontaktperson: Ylva Boström,

Tfn: 060-15 25 00,

E-post: ordf.rksb@telia.com