Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamlingsgrupp Alingsås

Insamlingsverksamheten är en ständigt pågående aktivitet. Vi har ett fint samarbete med olika butiker runt om i kommunen och Du kan se våra bössor utplacerade i anslutning till kassorna. 

Tänk på att även en lite gåva betyder mycket. Numera är det också möjligt att Swisha!

Kontakta verksamheten

Eva Prodér

Telefon: