Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamlingsgrupp Åmål

Åmåls rödakorskrets har slutat med insamling via bössor men insamling sker på andra sätt, till största delen genom second hand-butiken.