Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Medlemsresor

Borås

Kontakta verksamheten

Kretsens kontor

Telefon:

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Gymnastik för daglediga Sandhult

Sandhult

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Promenadgrupper för daglediga Sandhult

Sandhult

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Bussresa för medlemmar Sandhult

Sandhult

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Måndagsgruppen

Borås