Björlanda/Torslanda rödakorskrets går samman med Göteborgs rödakorskrets

Publicerad av: Johanna Agnar, den 13 mars 2022.

Som en del i det planerade samgåendet av alla Göteborgs rödakorskretsar, som ska vara klart till år 2023, går nu Björlanda/Torslanda rödakorskrets samman med Göteborskretsen och blir istället Björlanda/Torslanda rödakorsgrupp. 

Det finns flera fördelar med samgåendet, bland annat att det blir lättare att veta vart man ska vända sig om man vill bli frivillig, då det bara finns en krets i kommunen. För de kretsar som går samman gör det också att de administrativa uppgifterna minskar då det endast kommer finnas en gemensam styrelse. 

– Vi kan lägga mer kraft på verksamhetsarbete. Vi kan ägna oss mer åt insamlingar som är vår största verksamhet, sa Barbro Hägg, ordförande i Björlanda/Torslanda rödakorskrets, till Torslanda-Öckerötidningen efter årsstämman. 

Klicka på länken för att läsa mer om Torslanda/Björlandakretsen och samgåendet i Torslanda/Öckerötidningen:

https://digital.tidningen.se/p/torslanda-ockerotidningen/2022-03-05/a/svenska-roda-korset-blir-en-krets-per-kommun/617/504609/26682593