Stöd till förvarstagna

Vi besöker förvarstagna och erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter.

Stöd till förvarstagna

Besöksverksamhet förvaret

Göteborg

Vi ger medmänskligt stöd till människor som frihetsberövats

Vi besöker asylsökande och andra människor som saknar uppehållstillstånd och som tagits i förvar av Migrationsverket. Genom våra besök ger vi ett medmänskligt stöd till dem som har frihetsberövats under en kortare eller längre tid. Människorna vi möter har utländskt ursprung och mångskiftande bakgrunder. De är ofta skilda från sina anhöriga och befinner sig i en mycket påfrestande livssituation. Bakom sig kan de ha avvisningsbeslut som får dem att känna sig frustrerade över sin situation och oroliga inför framtiden.

De vi träffar uppskattar vår närvaro. Vi får dem att känna sig sedda och lyssnade på. Oftast handlar det om hjälpa genom sociala aktiviteter och samtal. Men det kan även vara att bevaka den förvarstagnes rättigheter, och i sällsynta fall agera för att de tillgodoses.