Om oss

Röda Korset i Karlsborg startades redan 1902 med en lokalförening och 1915 ombildades denna till krets. Nu är vi ca 90 medlemmar.

Mötesplats Kupan, rödakorsstugan, Kanonvägen 8, är vår träffpunkt där allt utgår ifrån. Där sammanträder styrelsen 1 gång/månad och all utbildning och alla medlemsträffar sker också där.

Karlsborgskretsens styrelse består av 7 ledamöter.

  • Edzia Koch, ordförande
  • Cecilia Thoor, sekreterare
  • Bo Waller, kassör
  • Kjell Nilsson, ledamot
  • Eva-Lotten Vendel, ledamot
  • Ludvig Gustavsson, suppleant
  • Åsa Gustavsson, suppleant