Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Vi står nu inför återstarten av kris- och beredskapsgruppen. Är du intresserad, hör av dig via mejl eller sms till Carita. caritahem@yahoo.se el 0730654758

Vi har utfört två utbildningstillfällen i första hjälpen och hjärtlungräddning.