Kretsstämma 2022

Publicerad av: Göran Oscarsson, den 17 november 2021.

Kungälvskretsen inbjuder till Kretsstämma 2022 Måndag 28 febr 2022 i Kungälvs Församlingshem. Förrutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och kaffestund kommer vi att hälsa flera av kommunens andra kretsar välkomna in i Kungälvskretsen.

Mer inför kretsstämman kommer efterhand.

Ev motioner skall var inlämnade till styrelsen senast två veckor innan kretsstämman. Har Du andra förslag eller frågor kontakta gärna undertecknad.

Bästa Hälsningar

Göran Oskarson, ordförande

0708 39 11 18

seleco@hotmail.com