Välkommen till Lerums Rödakorskrets

Rödakorset i Lerums kommun är organiserat i en Rödakorskrets, Lerums Rödakorskrets med  två Rödakorsgrupper, Floda-Tollered och Sjövik-Östad.

Önskar du kontakta oss välj gärna den enhet som ligger närmast din bostadsort.

Kontaktuppgifter

Lerum 
Jutta Sundborg
E-post:  redcross.lerum@telia.com

Sjövik-Östad
Marie Lundemo
E-post:  marie.lundemo@telia.com

Floda-Tollered
Anita Ostwald
Telefon: 0733221418