Föreningsinformation

Röda Korset är och har alltid varit en aktiv organisation. En detaljerad redogörelse för de gångna 100 åren skulle ta alltför lång tid. Därför presenteras här en bild av de första åren och axplock från senare tider. 100 år är trots allt inte mer än att många av dem som läser detta har någon form av anknytning till de personer, som finns i Röda Korsets annaler.

Svenska Röda Korset omorganiserade 1916. Det var en tid när omvärlden var i krig och behovet av ett enat och starkt Röda Korset var stort. Då slogs Röda Korsets kvinnoförening ihop med Röda Korsets förening för sjukvård i krig. Distriktsorganisationen infördes och kom att bestå till år 2000.

Kontakta oss

Kontakta oss

Skara rödakorskrets