Välkommen till Skara Rödakors Krets

Publicerad av: Åke Paulsson, den 12 april 2021.

Rda Korset finns i nästa alla jordens länder. Arbetet ser olikaut i vår kommun och utr i världen., men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett vavi befinner oss. Vi skall förhindra och lindra mändkligt lidande, var den än uppstår och vem som drabbas