Kretsstämma måndagen den 21 februari 2022 kl. 18.00

Publicerad av: Eva Eriksson Berglund, den 27 januari 2022.

Medlemmar kallas till kretsstämma i Kupans lokaler, Mariestadsvägen 88, Skövde. Anmälan om deltagande ska ske senast den 14 februari. Anmälningslista och övriga handlingar finns på Kupan under ordinarie öppettider från den 8 februari. Se kallelse och dagordning här intill. Välkomna!