Välkommen till Röda Korset

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Stenungsunds kommun men kontakta oss gärna på plats i någon av grannkommunerna:

Tjörn
Kungälv

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Stenungsund är du välkommen att kontakta oss.