Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Aktiviteter på äldreboende

Anhörigstöd

Anhörigcafé

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Träna svenska

Språkcafé

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Sy- och stickcafé