Ukraina flyktingar

Publicerad av: Göran Petersson, den 23 mars 2022.

Kära medlemmar i Tjörns rödakorskrets!

På förfrågan om vad Röda Korset gör på Tjörn med anledning av den stora

flyktingkatastrof vi står inför händer följande.

Den stora skillnaden mot 2015 års flyktingmottagandet är att Tjörns kommun

står för samordningen. Det har upprättats en hemsida ^Alla Tillsammans^ där

det finns möjlighet att anmäla sig om man har möjlighet att tex

 Packa upp madrasser och bädda i ordning.

 Ev. städa av de utrymmen som behövs.

 Ställa upp med mottagande när ev. personer kommer och visa lokalen / WC / dusch.

 Finnas på plats på dagtid

 Finnas på plats kväll/natt

 Finnas på plats på helg

 Webbadressen är följande

 

https://tjorn.allatillsammans.se/

Kommunen kallar till informationsmöten där vi olika organisationer delges vad som

behövs och hur vi går tillväga Nästa träff är nu på fredag, då vet vi mer om vilka

behov som finns.

Hittills så har Tjörns rödakorskrets samlat in pengar genom lotterier och gåvor och vi

är med den 26 mars kl. 11.00 i Mats Hus i Stansvik Rönnäng.

Vi är övertygade om att det kommer att bli stora behov av hjälp, framförallt är barnen

utsatta.

De olika Rödakorsgrupperna når du på telefon.

Gunbritt Patriksson Skärhamn 070-662 70 42

Rosita Runegrund R-äng/Åstol 070-343 97 68

Nils-Gunnar Johansson Klädesholmen 070-275 46 47

Inger Lundberg Valla 076-010 17 49

Den 25 februari i år var det en välbesökt kretsstämma på Hotell Nordevik.

Gunbritt höll ett intressant anförande om Tjörns Rödakors bakåt i tiden och hur det är

nu med rödakorsgrupper.

Den valda styrelsen är nu: Rosita Runegrund ordf. Elisabeth Andersson vice ordf.

Göran Peterson kassör, Maj-Britt Nilsson sekreterare, Gun Erlandsson

medlemsansvarig, Inger Lundberg, Margareta Hagberg, Viveca Scherman

Johansson, Birgitta Ström, Christina Andersson (ny) Ingegärd Gundersvik (ny)

och Jane Åkerström.

Har du inte anmält din mejladress till Maj-Britt Nilsson så gör det på

kungsstigen5@gmail.com

 

Hälsningar Rosita Runegrund

Ordförande för Tjörnkretsen