Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Välkommen till Röda Korset i Tranemo Kommun

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

I kommunen finns för närvarande tre RödaKorskretsar men vi planerar att slå ihop dem till en krets med en RödaKorsgrupp i var och en av de nuvarande grupperna.

RödaKorskretsarna i Tranemo arbetar utifrån de behov som vi ser omkring oss. Tillsammans driver vi bland annat följande:

  • Väntjänst i Tranemo Kommun
  • Språkkafe i Tranemo
  • Utflykter och promenader för boende på våra äldreboenden.
  • Utbildningar i första hjälpen och mänskliga rättigheter

Läs mer i Våra Verksamheter.

Tyvärr har mycket stoppats nu på grund av Coronapandemin

 

Limmareds Röda Kors Historia

Den 17 januari 1933 kallade major Geijer från Borås till det första sammanträdet för att bilda en gemensam Röda Kors-krets för socknarna Södra Åsarp, Länghem och Månstad.

Den 9 maj samma år beslutades att Södra Åsarp skulle bilda en egen krets. Distriktsstyrelsen utsåg disponent Carl Brusewitz till ordförande. Kretsen fick dock inte glädje att ha honom som ordförande längre än till 1937 då han avled. Efterträdaren blev Gösta Ostlund som innehade denna post till 1954, då han flyttade från samhället.

Den första styrelsen bestod i övrigt av följande:

Karin Lundberg, v. ordförande och sekreterare
Hulda Johansson, materialförvaltare
Gerda Svensson, arbetsledarinna
Wilhelm Framåt, kassaförvaltare
Gerda Andersson och C a Lidéhn

1933 fanns det 122 medlemmar.
Den första uppgiften för kretsen var att köpa in sjukvårdsmateriel för utlåning och att anordna kurser.
1935 beslutade kretsen att anordna en egen sommarkoloni för samhällets barn på västkusten och hyrde därför ett hus i Åskloster.Samma år beslutades också att anställa en hemvårdarinna och den 3 maj utsågs fru Selma Gustavsson till denna post.
1939 anslog kretsen medel för iordningställande av badplats vid Ösjön och året därpå anordnades också simundervisning där.
1946 flyttades sommarkoloniverksamheten över till Bua där man köpte en 'gård'. Även husmödrar fick en välbehövlig semestervistelse vid havet. Hemmet såldes 1971.
För att finansiera kretsens olika verksamhetsgrenar ordnade man 1933 en en sommarfest i Folkets Park. Den blev sedan en tradition för samhället. En eldsjäl för dessa fester, samt för allt arbete inom Röda Korset var Karin Lundberg.

Naturligtvis har kretsen under årens lopp gjort en insats i de riksomfattande insamlingarna och detta med gott resultat.

Från boken Limmared bygden-bruket-samhället.

Limmareds Röda Kors gick ihop med Länghems Röda Kors 2006