Om oss

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

I kommunen finns för närvarande tre RödaKorskretsar men vi planerar att slå ihop dem till en krets med en RödaKorsgrupp i var och en av de nuvarande grupperna.

RödaKorskretsarna i Tranemo arbetar utifrån de behov som vi ser omkring oss. Tillsammans driver vi bland annat följande:

  • Väntjänst i Tranemo Kommun
  • Språkkafe i Tranemo
  • Utflykter och promenader för boende på våra äldreboenden.
  • Utbildningar i första hjälpen och mänskliga rättigheter

Läs mer i Våra Verksamheter.