Besöksverksamhet

Publicerad av: Gulam Bijani, den 22 november 2020.

Social verksamhet för äldre

Frivilliga besöker äldre i deras bostadsmiljöer.

Kontaktperson: Erik Svensson Mobil: 0739357727

E-mail:  eriksvensson32@hotmail.se

 

Fängelsebesök

Frivilliga besöker intagna på anstalten Brinkeberg i Vänersborg.

Kontaktperson: Ulla Lönnqvist Tel: 0304 66 85 25 Mobil: 0703 15 90 15

E-mail:  ulla.lönnqvist@telia.com

Besöksverksamhet