Forshälla rödakorsgrupp anordnar studiecirkel om cirkulära textilier

Publicerad av: Maria Lillieström, den 24 januari 2023.

Vid tre tillfällen med start 28 januari kl 10-13, anordnar Forshälla rödakorsgrupp (med stöd av Studiefrämjandet) en studiecirkel på temat "Cirkulära textilier". Tillfälle 2 och 3 äger rum 18/2 respektive 25/3.

I studiecirkeln diskuterar vi olika aspekter av vår textila konsumtion, och vad vi kan göra för att tillvarata de fibrer som redan finns. Vi samtalar utifrån olika teman samtidigt som det finns möjlighet att handarbeta. 

Läs mer och anmäl dig här

Vid frågor om studiecirkeln kontakta Anna-Lena: 070-631 15 14