Insamling i samband med stödgala

Publicerad av: Maria Lillieström, den 9 april 2022.

Onsdag den 30 mars hölls en stödgala "Tillsammans för Ukraina" arrangerad av bl a Kulturföreningen Uddevallakassetten och studieförbunden i Uddevalla där hela behållningen gick till Röda Korsets riksinsamling Akut Ukraina via den lokala kretsen.

Insamlingsresultatet redovisas nedan:
  • Gåva från Uddevallakassetten motsvarande entrébiljetter: 23 347 kr
  • Gåvor från de politiska partierna i Uddevalla: 24 000 kr
  • Gåva från Uddevallahem: 5 000 kr
  • Gåva från Dansklubben Bohusbuggarna motsvarande garderobsavgifter: 6 060 kr
  • Gåvor från besökare direkt till vårt Swishnummer: 1 950 kr
  • Gåvor från besökare kontant i våra sex bössor: 2 936 kr
Varmt tack för alla gåvor, sammanlagt 63 293 kr, som oavkortat skickas från oss i Uddevalla rödakorskrets till Svenska Röda Korsets centrala insamling Akut Ukraina.

Mer information om galan hittar du här

Stödgala 30 mars