Musikterapi för barn och ungdomar som har flytt krig

Publicerad av: Ing-Marie Ottosson, den 12 oktober 2022.

I nära samarbete med Röda Korset Vänersborg erbjuder nu Stiftelsen Musikbojen musikterapi till barn och ungdomar, som flytt krig. En musikterapeut arbetar med grupper och enskilda sessioner två dagar/vecka, tisdagar och onsdagar, i Röda Korsets hus och på Restad gård. Tolk kommer att finnas tillgänglig.

För mer information eller intresseansökan kontakta Marie Josefsson: tel 070-2888440 email mej7383@gmail.com