Röda Korset i Vänersborg

Styrelsen

Marie Josefsson - ordförande                070-2888440  mej7383@gmail.com

Ing-Marie Ottosson - vice ordförande    070-9462602  ing-marie.ottosson@telia.com 

Berit Andersson - sekreterare                 073-3288729  berand4708@gmail.com 

Kerstin Jansson - kassör                        070-2621430  kerstin.ma.jansson@gmail.com

Anna Blomberg - ledamot                     070-0481022  blomman.anna@gmail.com

Birgitta Gelang - ledamot                      070-2826146  birgitta.gelang@telia.com

Bo Carlsson - ledamot                           070-3119610  bocarlssontrollhattan@telia.com

Karin Bergenlid - ledamot                      072-7414200  karin.bergenlid@telia.com

 

Personal

Charlotte Hellgren - butik, café                

Ulrika Erikson - lager, transport, återvinning

Margareta Walker - kassaansvarig

Katarina Ramberg - utvecklingsansvarig Röda Korsets Hus

Marika Boman - Röda Korsets Hus 

Ahmed Sultani - skräddare Röda Korsets Hus

Thanaa Morshed - Röda Korsets verksamhet på Restad gård, 073-623 40 47 thanaamorshed2016@gmail.com 

Malaz Mnwar - Röda Korsets verksamhet på Restad gård

 

Frivilligledare Integration

Marianne Barrljung - marianne.barrljung@gmail.com

Lena Malmlöf Hummerhielm - nya gymnasielagen, ungdomsfrågor lena.hummerhielm@gmail.com

Christina Selander - psykosocial hälsa chselander.vbg@gmail.com

Gullvi Flenser - forskningsfrågor gullvispost@gmail.com

Helena Gregor Lööv - teknik, svenska helenagregorloov@gmail.com

Mian Dimming - individuellt stöd - miandimming@gmail.com

 

Frivilligledare krisberedskap

Bengt Almkvist - bengt. almqvist@hotmail.com  072-328 84 10

 

 

 

Krisberedskap