Röda Korset i Vänersborg

Styrelsen

Ing-Marie Ottosson - ordf                       070-9462602 ing-marie.ottosson@telia.com

Birgitta Billinger Lundberg - vice ordf       070-6392299 birgittabillingerl@gmail.com 

Margareta Lundgren - sekreterare           073-5373205 marg.lundgren@gmail.com

Bo Carlsson - kassör                              070-3119610 bocarlssontrollhattan@telia.com 

Anna Blomberg - ledamot                       070-0481022  blomman.anna@gmail.com

Birgitta Gelang - ledamot                       070-2826146  birgitta.gelang@telia.com

Christina Fjällstål - ledamot                    070-9144302 christina.fjallstal@live.se 

Barbro Fridell - ledamot                          073-0231725 akebar@telia.com 

Ralph Wallgård - ledamot                        070-7775118 ralph.wallgard@gmail.com 

 

Personal

Charlotte Hellgren - butik, café  

Ulrika Almhage - butik, café             

Ulrika Erikson - lager, transport, återvinning

Margareta Walker - kassaansvarig

Katarina Ramberg - utvecklingsansvarig Röda Korsets Hus

Sari Isoaho - Röda Korsets hus

Marika Boman - Röda Korsets Hus 

Malaz Mirawar - Röda Korsets verksamhet på Restad gård

 

Frivilligledare Integration

Marianne Barrljung - marianne.barrljung@gmail.com

Lena Malmlöf Hummerhielm - nya gymnasielagen, ungdomsfrågor lena.hummerhielm@gmail.com

Christina Selander - psykosocial hälsa chselander.vbg@gmail.com

Gullvi Flenser - forskningsfrågor gullvispost@gmail.com

Helena Gregor Lööv - teknik, svenska helenagregorloov@gmail.com

Mian Dimming - individuellt stöd - miandimming@gmail.com

 

Frivilligledare krisberedskap

Bengt Almkvist bengt.almkvist@hotmail.com  072-328 84 10