Verksamhet för hälsa och gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Integration

Vänersborg

Sveriges största asylboende

I Vänersborg finns sedan 2014 Sveriges största asylboende, Restad gård, med cirka 900 boende. Av dessa kommer ca 200 personer från krigets Ukraina och ca en tredjedel del är barn och ungdomar.

Restad gård AB har till Röda Korsets förfogande bidragit med kostnadsfria lokaler för verksamheten. Lokaler, där olika slag av verksamheter genomförs dagligen.  

Lokalt engagemang och stöd både när det gäller gåvor och att medverka i det lokala arbetet är oväderligt. Vårt motto är "Ingen skall lämnas ensam i en katastrof”.

Det är vår förhoppning, att alla ni som möter människor från andra länder möter dem med en vänlig blick, ett hej för att visa att ni ser dem och att de är välkomna hit. Det är ett enkelt sätt att göra skillnad. 

Vill du stödja den lokala integrationsverksamheten så är du välkommen till bg 5885-5776 eller swish 1234 0621 62 Röda Korset integration 

Personal

Utvecklingsledare - Thanaa Morshed thanaamorshed2016@gmail.com tel 073-6234047

Rådgivare - Malaz Mnwar 

Frivilligledare

Marianne Barrljng - integration  marianne.barrljung@gmail.com

Lena Malmlöf Hummerhielm - nya gymnasielagen, ungdomsfrågor lena.hummerhielm@gmail.com

Christina Selander - psykosocial hälsa chselander.vbg@gmail.com

Gullvi Flensner - forskningsfrågor gullvispost@gmail.com

Helena Gregorc Lööv - teknik, svenska helenagregorcloov@gmail.com

Mian Dimming - individuellt stöd miandimming@gmail.com

Verksamheter på Restad gård

Det stora behovet av psykosocialt stöd tillgodoses av

Röda Korsets mobila traumateam finns på Restad gård 4 dagar i veckan.

Traumateamets verksamhet finansieras via "Ideéllt offentligt partnerskap" i samarbete med Västra Götalandsregionen. 

Bräcke Diakoni erbjuder samtalsstöd två dagar i veckan i ett projekt, "Tidiga insatser för asylsökande", som via statliga medel från Länsstyrelsen Västra Götaland drivs av Röda Korskretsen. 

Här erbjuds också kurser om hälsa, levnadsvillkor, jämställdhet mm.

Svenska kyrkans diakoner finns på plats och ger samtalsstöd två eftermiddagar i veckan, tisdagar och onsdagar.  

Vi använder Trestads tolkförenings telefontolkar när det är svårt att kommunicera. Vi kan även ha nytta av de asylsökande som kan hjälpa till att tolka. 

Det dagliga stödet av Röda Korsets personal och volontärer skapar grundtrygghet bland de boende på asylförläggningen men även för flyktingar boende i Fyrbodal. 

Lära svenska 

Asylsökande har ingen möjlighet att studera på SFI. Det är möjligt först då man fått uppehållstillstånd. Många har bott på asylboendet under 4 - 5 års tid.

Röda Korset i samverkan med andra organisationer genomför ett antal språkcafeer med olika målgrupper.  En del grupper är fasta men de flesta kan man bara komma till.

Läxhjälp

Barnen har ibland svårt att orka med skolarbetet, vilket kan bero på olika saker. En del av dem har aldrig tidigare gått i skolan. Därför är behov av läxhjälp och studiestöd är stort. 

Tisdag och torsdag kvällar mellan kl 15- 17 erbjuder vi läxhjälp.

Hantverk / akademiker/ jobb

Sysslolösheten och passivitet under den långa väntan försämrar hälsotillståndet. Många vill verkligen jobba. 

Två dagar i veckan pågår det textila aktiviteter för två olika grupper av kvinnor. Kontaktperson Christina Selander  chselander.vbg@gmail.com.

Hantverk är ett strålande tillfälle att prata svenska. 

Röda Korset arbetar även med att inventera kompetenser och sprida kunskap om den svenska arbetsmarknaden för att öka anställningsbarheten.

Körkortsteori och övningskörning är andra aktiviteter som bedrivs, men endast för den ensamkommande ungdomarna.

Fysiska aktiviteter 

Sker i huvudsak utomhus. 

Simskola i första hand för kvinnor och män. Under förutsättning att vi får finansiering kommer även barn att erbjudas möjlighet till simskola under sommarlovet. Med hjälp av generösa bidrag hoppas vi kunna genomföra detta.

Cykelskola och renovering av cyklar, mest fokus på kvinnor och barn. Kvinnornas lycka och frihet är påfallande när de kan simma eller cykla iväg. Skolbarnen saknar busskort i många fall. Därför är vi i stort behov av cyklar.

Tillsammansaktiviteter en gång/månad utomhusaktiviteter under sommar och höst samt vid olika högtider.

Ansökan om uppehållstillstånd 

eller tillstånd att stanna i Sverige på grund av massflyktingsdirektivet.  Gå in på www.migrationsverket.se  här finns mycket information och även information på olika språk.

Röda Korsets rådgivningsgrupp finns på Restad gård varje torsdageftermiddag mellan kl 17.00 – 19.00.

Rådgivningsgruppen kan hjälpa till att tolka brev från myndigheter och i vissa fall hjälpa till i olika ärenden om advokat saknas.  

Svenska Röda Korsets migrationsrättsjurister är tillgängliga onsdagar 9.00 - 12.00 på tel 020-415000.

Vid vårdfrågor tel 020 -211 000, för papperslösa e-mail papperslos@redcross.se.

Ensamkommande ungdomar 

med tillfälligt beslut om uppehållstillstånd. 

Detta är en grupp barn/ ungdomar som ansökte om asyl i Sverige före den 24 oktober 2015. Röda korset startade ett ”Skyddsnät för ensamkommande unga”. Syftet med skyddsnätet var att trygga vuxna skulle finnas som stöd i ungdomarnas vardag och i förekommande fall vara deras talespersoner. Denna verksamhet pågår fortfarande.

Många ensamkommande befinner sig nu i en ytterligare press för att ordna en tillvidareanställning hos arbetsgivare med en lön, som fackliga organisationer kan godkänna. Pandemin har varit ett hinder för såväl studiebesök som praktikplatser på företag samt att studierna till stora delar har skett digitalt. 

Röda Korsets volontärer arbetar nu för att stötta ungdomarna i jakten på jobb. Ungdomarna ska sex månader efter en kort yrkesutbildning ha fixat ett tillsvidarearbete. Det är svårt för en svensk, hur enkelt är det då för en ensamkommande ungdom? 

Vi vet att de ungdomar som har fått arbete, ett 80-tal, gör ett jättefint jobb och är mycket uppskattade på sina arbetsplatser, inte minst inom omsorgssektorn. 

Kontaktperson: Lena Malmlöf Hummerhielm 

Nya kunskaper och insikter

Personerna i skyddsnätet finns fortfarande kvar, i en del fall fungerar dessa som förmedlare av det svenska samhället. Behovet av mentorer och enskilda resurspersoner för målgruppen är mycket stort. Röda Korset har i sina kontakter mött cirka 400 ensamkommande. Var och en av dessa behöver en egen vuxen resurs. 

Körkortsinnehav är viktigt vid olika slag av anställning, man blir mer anställningsbar. 

Ett antal volontärer i Röda Korset övningskör med ungdomarna för att ge dem förutsättningar att ta körkort. En verksamhet har pågått sedan 2017. 

Körkortsteori för målgruppen pågår för närvarande. 

Truckkort – en annan kunskap, som kan medverka till ökad anställningsbarhet. Ett antal ensamkommande ungdomar har skaffat sig detta oberoende av vilken utbildning man har gått

Konkret stöd i vardagslivet. 

Det krävs mycket kunskap och förmåga för att förstå det svenska samhället inkl offentliga sektorn som förväntas stödja utsatta människor.

Ekonomi under asylprocessen

Varje vuxen asylsökande får cirka 2000 kr per månad för att täcka matkostnader, kläder, resor, hygien, medicin.  Fattigdom och utsatthet påverkar även den psykosociala hälsan.  Konsumentverket har i sin budget räknat fram att ovanstående utan medicin och kostnader för resor behöver man 3.600 kronor. Då ingår inte heller någon telefon. 

Vad kan och vad gör Röda korsets personal och volontärer? 

Personer, som flyr krig, konflikter och katastrofer har ofta varit med om svåra händelser. Vår verksamhet bygger humanitet och alla människors lika värde och en viktig del är att vara inkännande av de behov asylsökande har. I de fall vi ser fördelar med samarbete med andra aktörer sker detta. Vi har ett nära samarbete med Equmeniakyrkan, Salemkyrkan Vargön, Svenska kyrkan i Vänersborg, Trollhättan, Frändefors, Mellerud och Västra Tunhem, Rädda Barnen och Knopparna för en ljus framtid. 

Andra viktiga samarbetspartner är Brålandabadet, Älgens Berg, Naturskyddsföreningen, Vänersborgs Scoutkår, Studiefrämjandet, Sportfiskarna, Vänersborgs kommun m fl.