Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Integration

Sveriges största asylboende

I Vänersborg finns sedan 2014 Sveriges största asylboende på Restad gård.

Restad gård AB har till Röda Korsets förfogande bidragit med kostnadsfria lokaler för verksamheten. Lokaler, där olika slag av verksamheter genomförs dagligen.  

Lokalt engagemang och stöd både när det gäller gåvor och att medverka i det lokala arbetet är oväderligt. Vårt motto är "Ingen skall lämnas ensam i en katastrof”.

Det är vår förhoppning, att alla ni som möter människor från andra länder möter dem med en vänlig blick, ett hej för att visa att ni ser dem och att de är välkomna hit. Det är ett enkelt sätt att göra skillnad. 

Vill du stödja den lokala integrationsverksamheten så är du välkommen till bg 5885-5776 eller swish 1234 0621 62 Röda Korset integration 

 

Personal Röda Korset, Restad gård

Projektledare TIA - Malaz Mnawar 073-5837776
malaz.mnawar@redcross.se

Projektledare Helhetslyftet - Thanaa Morshed  073-6234047
thanaamorshed2016@gmail.com

Projekt info Lillemor Larsson  0521-577816

 

Frivilligledare Röda Korset Restad gård

Birgitta Billinger Lundberg -Röda Korset Restad gård   birgittabillingerl@gmail.com

 

Ansvarsområden:
Lena Malmlöf Hummerhielm - nya gymnasielagen, ungdomsfrågor lena.hummerhielm@gmail.com

Christina Selander - psykosocial hälsa chselander.vbg@gmail.com

Helena Gregorc Lööv - teknik, svenska helenagregorcloov@gmail.com

Mian Dimming - individuellt stöd miandimming@gmail.com

 

Verksamheter på Restad gård     

Stöd

Det dagliga stödet av Röda Korsets personal och volontärer skapar grundtrygghet bland de boende på asylförläggningen men även för flyktingar boende i Fyrbodal. 

Drop in:  Måndag-Torsdag 10-12 och 13-15  Stödverksamhet för asylsökande erbjuds.

Samtalsstöd:  Tisdagar 10-15  Diakon Svenska kyrkan. 

Samtal och migrationsstöd:  Tisdagar 13-15  Juridiska frågor.

Psykosocialt stöd:  Röda Korsets mobila traumateam  3-4 dagar i veckan på Restad gård. Traumateamets verksamhet finansieras i samarbete med Västra Götalandsregionen. 

Trestads tolkförenings telefontolkar: används vid tillfällen när det är svårt att kommunicera. 

Klädutdelning: Utdelning av kläder sker varannan torsdag genom Salemkyrkan i Hus 20. 

 

Ansökan om uppehållstillstånd

Ansökan om uppehållstillstånd eller tillstånd att stanna i Sverige på grund av massflyktingsdirektivet.  Mer information finns att ta del av på olika språk. Gå in på www.migrationsverket.se 

Svenska Röda Korsets migrationsrättsjurister:   onsdagar 9.00 - 12.00 på tel 020-415000.

Vid vårdfrågor tel 020 -211 000, för papperslösa e-mail papperslos@redcross.se.

 

Språk

Asylsökande har ingen möjlighet att studera på SFI. Det är möjligt först då man fått uppehållstillstånd. Många har bott på asylboendet under lång tid. Röda Korset erbjuder en mötesplats för språkträning och aktiviteter för olika målgrupper.

Språkcafé: Tisdagar 10-12 och 15.30-17   Torsdagar 15.30-17.00

Svenska språket:  Torsdagar 10-15

Läxhjälp: Tisdagar och Torsdagar 15.30-17 i Röda Korsets lokaler. Barnens behov av läxhjälp och studiestöd är stort. 

 

Hantverk - Hälsa

Sysslolösheten och passivitet under den långa väntan försämrar hälsotillståndet. Många vill verkligen hitta aktiviteter där ett hantverk kan vara ett strålande tillfälle att även öva på det svenska språket. Två dagar i veckan pågår det textila aktiviteter för kvinnor. Kontaktperson Christina Selander  chselander.vbg@gmail.com.

Sykurs: Tisdagar 13.30-15.30 och Onsdagar 15-17

Laga kläder: Måndagar  10-15 vår skräddare hjälper till med att laga och sy om kläder.

Cykeluthyrning: Vi hyr ut cyklar för boende på Restad gård. Avstånd till livsmedelsbutik, skola och centrala delar av Vänersborg gör att unga och vuxna även är i behov av busskort. Beroende på vart skolbarnen bor på Restad gårds område kan möjliheten variera att få tillgång till ett busskort. Det finns även ett stort behov av busskort vid sjukresor.

 

Projektverksamhet  

Mer info om våra projekt finns att läsa i våra infoblad.

Helhetslyftet -  Förbereda för inträde på arbetsmarknaden, Inventera kompetenser, validera utbildningar och sprida kunskap om den svenska arbetsmarknaden för att öka anställningsbarheten. Finansieras av Västra Götalandsregionen och EU asyl, migration och integrationsfonden genom Folkhögskoleförvaltningen Västra Götaland.

Tia projektet - Tidiga insatser asylsökande. Syfte att motverka passivisering under asyltiden, ökad delaktighet, utveckla kunskap om det svenska samhället. Finansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland

Motverka ofrivillig verksamhet - Verka för insatser som motverkar och bryter ofrivillig ensamhet och isolering. Gränsöverskridande gemenskap och ökad förståelse mellan olika kulturer. Finansieras av Socialstyrelsen. 

 

Samarbete inom Röda korset på Restad gård 

Personer, som flyr krig, konflikter och katastrofer har ofta varit med om svåra händelser. Vår verksamhet bygger på humanitet och alla människors lika värde och en viktig del är att vara inkännande av de behov asylsökande har. I de fall vi ser fördelar med samarbete med andra aktörer sker detta. Vi har ett nära samarbete med Equmeniakyrkan, Salemkyrkan Vargön, Svenska kyrkan i Vänersborg, Trollhättan, Frändefors, Mellerud, och Västra Tunhem, Rädda Barnen, Knopparna för en ljus framtid, Restad gård utbildning, Noaks Ark och Support Group Network i Hus 20.

Röda Korsets viktiga verksamhet pågår även i centrala Vänersborg. Här finns Röda Korsets hus och Röda Korsets second hand butik.

Bli volontär

Volontärer är mycket betydelsefulla i vår verksamhet. Ta gärna kontakt med oss om intresse finns av att bli volontär och vara en del av vår verksamhet i aktivitetshuset på Restad gård. Har ni egna förslag på aktiviteter eller samarbeten, hör gärna av er så diskuterar vi vidare.

 

Skyddsnät -Ensamkommande ungdomar

Detta är en grupp barn/ungdomar som ansökte om asyl i Sverige före den 24 oktober 2015. Röda korset stratade ett "Skyddsnät för ensamkommande unga". Syftet med skyddsnätet var att trygga vuxna skulle finnas som stöd i ungdomarnas vardag och i förekommande fall vara deras talespersoner. Denna verksamhet pågår fortfarande. 

Många ensamkommande befinner sig nu i en ytterligare press för att ordna en tillvidareanställning hos arbetsgivare med en lön, som fackliga organisationer kan godkänna. Pandemin har varit ett hinder för såväl studiebesök som praktikplatser på företag samt att studierna till stora delar har skett digitalt. 

Röda Korsets volontärer arbetar nu för att stötta ungdomarna i jakten på jobb. Ungdomarna ska sex månader efter en kort yrkesutbildning ha fixat ett tillsvidarearbete. Det är svårt för en svensk, hur enkelt är det då för en ensamkommande ungdom? 

Vi vet att de ungdomar som har fått arbete, ett 80-tal, gör ett jättefint jobb och är mycket uppskattade på sina arbetsplatser, inte minst inom omsorgssektorn. 

Personerna i skyddsnätet finns fortfarande kvar, i en del fall fungerar dessa som förmedlare av det svenska samhället. Behovet av mentorer och enskilda resurspersoner för målgruppen är mycket stort. Röda Korset har i sina kontakter mött cirka 400 ensamkommande. Var och en av dessa behöver en egen vuxen resurs. Konkret stöd i vardagslivet. Det krävs mycket kunskap och förmåga för att förstå det svenska samhället inkl offentliga sektorn som förväntas stödja utsatta människor. Kontakperson: Lena Malmlöf Hummerheilm

Ekonomi under asylprocessen

Varje vuxen asylsökande får cirka 2000 kr per månad för att täcka matkostnader, kläder, resor, hygien, medicin.  Fattigdom och utsatthet påverkar även den psykosociala hälsan.  Konsumentverket har i sin budget räknat fram att ovanstående utan medicin och kostnader för resor behöver man 3.600 kronor och då ingår inte heller någon telefon.