Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Vänersborg

Lokal krisberedskap

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns på plats före, under och efter konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa samt säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. För att kunna agera vid olika typer av kriser i samhället utvecklar och stärker vi vår krisberedskap.

Röda Korset i Vänersborg har gjort en krisberedskapsplan, där vi anger hur vi kan bidra till det lokala beredskapsarbetet. Röda Korset har till exempel ett litet förråd med kläder, skor och filtar, som finns tillgängliga vid en insats. Röda Korset har även möjlighet att ta emot drabbade i vår Mötesplats (Sundsgatan 14) och i Röda Korsets Hus (Drottninggatan 4). Där kan vi erbjuda varm dryck och enklare mat. Röda Korset erbjuder också samtalsstöd, materiellt stöd, första hjälpen och information i samverkan med andra lokala aktörer.

I samband med de stora skogsbränderna under sommaren 2018 fick Svenska Röda Korset i uppdrag att ta emot intresseanmälningar från frivilliga och samordna insatserna vid bränder. Röda Korset i Vänersborg har åtagit sig att utföra det arbetet lokalt här. Vänersborgskretsen har därefter åtagit sig att – i nära samarbete med Vänersborgs kommun – samordna arbetet med frivilliga och frivilliga resursgrupper.

Kontaktperson

Bengt Almqvist, bengt.almqvist@hotmail.com, 072-328 84 10

Livsmedel vid kris

Genom att vara förberedd så klarar du en besvärlig situation bättre.

Här tipsar Livsmedelsverket om hur du kan klara dig utan att handla på en vecka.

Kontakta verksamheten

Bengt Almqvist

Telefon: