Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Lokal krisberedskap

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns på plats före, under och efter konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa samt säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. För att kunna agera vid olika typer av kriser i samhället utvecklar och stärker vi vår krisberedskap.

 

Röda Korset i Vänersborg har gjort en krisberedskapsplan, där vi anger hur vi kan bidra till det lokala beredskapsarbetet. Röda Korset har till exempel ett litet förråd med kläder, skor och filtar, som finns tillgängliga vid en insats. Röda Korset har även möjlighet att ta emot drabbade i vår Mötesplats (Sundsgatan 14) och där kan vi erbjuda varm dryck och enklare mat. Röda Korset erbjuder också samtalsstöd, materiellt stöd, första hjälpen och information i samverkan med andra lokala aktörer.

 

I samband med de stora skogsbränderna under sommaren 2018 fick Svenska Röda Korset i uppdrag att ta emot intresseanmälningar från frivilliga och samordna insatserna vid bränder. Röda Korset i Vänersborg har åtagit sig att utföra det arbetet lokalt här. Vänersborgskretsen har därefter åtagit sig att – i nära samarbete med Vänersborgs kommun – samordna arbetet med frivilliga och frivilliga resursgrupper.

 

Röda Korset deltar i POSOM-arbetet (PsykoSocialt Omhändertagande) i kommunen.

 

Kontaktperson

Bengt Almqvist, bengt.almqvist@hotmail.com, 072-328 84 10

 

 

 

 

Livsmedel vid kris

Genom att vara förberedd så klarar du en besvärlig situation bättre. Här tipsar Livsmedelsverket om hur du kan klara dig utan att handla på en vecka.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/livsmedel-vid-kris?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

 

 

Första hjälpen-gruppen

Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla

Första hjälpen-gruppen erbjuder organiserad beredskap vid såväl ideella som kommersiella evenemang. Gruppen bistår med första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom samt med medmänskligt stöd till de drabbade och deras omgivning.

Vi tillhandahåller Första Hjälpen-beredskap på idrottsevenemang, konserter, festivaler, mässor, marknadsdagar m.m. samt genomför uppvisningar och demonstrationer i Första hjälpen, hjälper till som skademarkörer vid större övningar och liknande. Första Hjälparna kompletterar också samhällets resurser med Första hjälpen och medmänskligt stöd i samband med katastrofer och kriser. Vi kommer alltid minst två Första hjälpare. 

 

Vår verksamhet

Att vara Första hjälpare är ett frivilliguppdrag och det innebär att vi inte får ersättning för annat än utlägg för resor och mat under frivilliguppdraget. De intäkter gruppen får för uppdragen bekostar materiel samt rekrytering och utbildning av Första hjälpare och ledare.

Vår utbildning är utformad för att vi ska kunna:                                                                      

  • ge första hjälpen vid lättare skador.                                                                                                              
  • vid svårare skador, försöka återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner i väntan på medicinsk vård.                                                                                                                            
  • utföra en snabb och korrekt larmning och därmed få skadade under rätt vård så fort som möjligt.  

  

Första hjälpen-gruppen bedriver inte sjukvård, ger inte ut några läkemedel och använder enbart de hjälpmedel som ingår i egna utrustningen. Första hjälpen-gruppen utgör, på samma sätt som alla andra frivilliggrupper och frivilliga inom Röda Korset, en del av Vänersborgs-kretsens krisberedskap.

 

Bokning av uppdrag
Har du ett arrangemang där du har behov av första hjälpen-beredskap? I så fall kan Första hjälpen-gruppen hjälpa dig med det. Våra Första hjälpare har en gedigen utbildning inom första hjälpen och olycksfall. Detta gör att de kan hjälpa till att ta hand om allt från stukade tummar till direkt livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans.

Om du är intresserad av att boka oss mejla till fhg.vanersborg@redcross.se

 

Kontaktperson

Frivilligledare: Bengt Almqvist, 072-328 84 10