Ett glatt barn i famnen på sin mamma.

Vi kämpar för världens barn

Vi kämpar för världens barn

Tack vare Världens Barn kan Röda Korset fortsätta rädda barns liv. Insamlingen sker i samarbete med Radiohjälpen.

Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och en stor del av det ideella Sverige är med och bidrar.

Tack var det stora engagemanget från allmänhet och frivilliga runt om i landet samlades 61,4 miljoner kronor in i fjol.

En kraftsamling för alla barn

Kampanjen är en kraftsamling för barns rättigheter och mobiliserar drygt 40 000 frivilliga runt om i landet. Sedan starten 1997 har Världens Barn samlat in över 1,7 miljarder kronor. Röda Korset är en av de organisationer som deltar i kampanjen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn i alla länder att få det de har rätt till – hälsa, utbildning och en värdig framtid.

I årets insamling lyfter vi barns rätt till hälsa och skola.

"Jag önskar mig nya toaletter"

Kabambila går i skolan i en förort till Kinshasa, i Demokratiska Republiken Kongo, där Röda Korset just nu driver ett projekt för att förbättra skolmiljön. 
- Jag hoppas att vi får nya toaletter, de vi har är väldigt smutsiga. Och att vi får rent vatten, säger hon. 

Fler flickor kan gå i skolan

Kabambila är ett av många barn som går i skolor med dåliga toaletter och sophantering. Det ger stress och obehag, och många flickor går inte alls till skolan när de har mens. Risken är också stor att sjukdomar sprids. 

Röda Korset driver ett projekt som ger tusentals barn en bättre skolmiljö. På plats i skolorna installeras toaletter, tvättmöjligheter, rent vatten och sophantering, och elever, lärare och föräldrar får information om hur viktig hygienen är för att må bra och undvika smitta. Resultatet är att barn får bättre hälsa och möjligheter att utvecklas och gå i skolan. En ljusare framtid, helt enkelt.

Galan Tillsammans för Världens Barn sänds den 7 oktober kl 20:00 i SVT1.

Barn som sitter i skolbänken i Kongo.
Barnen på skolan EP Matota i Kongo-Kinshasa har, genom Röda Korsets stöd, fått lära sig om hygien och sanitet. De har bland annat undervisats i hur viktigt det är att tvätta händerna. Dessutom pratar våra volontärer om mens med eleverna för att öka medvetenheten om att det är något naturligt och inget som kvinnor ska behöva dölja.

Fler sätt att stödja