På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Pojke hämtar vatten i Elfenbenskusten.

Vi kämpar för världens barn

Tack vare Världens Barn kan Röda Korset fortsätta rädda barns liv. Världens Barn-insamlingen är ett unikt samarbete mellan stiftelsen Radiohjälpen och 14 svenska humanitära organisationer.
Tack vare Världens Barn kan Röda Korset fortsätta rädda barns liv. Världens Barn-insamlingen är ett unikt samarbete mellan stiftelsen Radiohjälpen och 14 svenska humanitära organisationer.

Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och en stor del av det ideella Sverige är med och bidrar.

Tack var det stora engagemanget från allmänhet och frivilliga runt om i landet har 61,4 miljoner kronor samlats in i år!

En kraftsamling för alla barn

Kampanjen är en kraftsamling för barns rättigheter och mobiliserar drygt 40 000 frivilliga runt om i landet. Sedan starten 1997 har Världens Barn samlat in över 1,5 miljarder kronor. Röda Korset är en av de organisationer som deltar i kampanjen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn i alla länder att få det de har rätt till – hälsa, utbildning och en värdig framtid.

Vi hjälper barn i Elfenbenskusten

Årets insamling fokuserar på Elfenbenskusten i Västafrika. Där råder stor fattigdom och malaria är den främsta dödsorsaken, framför allt när det gäller barn. Varannan minut dör också ett barn i världen av förorenat vatten, och den vattenburna sjukdomen kolera drabbar mellan 1 och 4 miljoner människor varje år. Tillgången till hälsovård och rent vatten är låg och i de flesta skolor finns inga toaletter. Eleverna tvingas därför att uträtta sina behov utomhus vilket gör att flickorna inte kan gå till skolan när de har mens. Men små förändringar kan göra stor skillnad.

Bättre kunskap om sjukdomsspridning

Kunskapen om hur sjukdomar sprids är minimal. Vi stödjer därför Elfenbenskustens Röda Kors i implementeringen av ett hälsoprojekt i tio byar i västra Elfenbenskusten. Målet är att förbättra barnens och deras föräldrars hälsa genom att lära dem om hygien och sjukdomsspridning. Vi informerar till exempel om hur viktigt det är att tvätta händerna tillräckligt ofta och på rätt sätt. Eller hur ren disk kan förvaras så att djur inte kommer åt den och sprider sjukdomar. Vi informerar också om vikten av att ta vaccin. Många tror att vaccin är farligt men märker snart att barnen blir friskare när de vaccinerats.

Vattenpumpar och toaletter

Andra saker som ingår i projektet är att reparera vattenpumpar så att byborna ska slippa dricka smutsigt vatten som de blir sjuka av. Magproblem som diarré har minskat betydligt sedan projektet startade. Toaletter byggs eller repareras i skolorna så att flickorna kan gå till skolan även när de har mens. Det har länge varit tabu att prata om mens och flickorna har blivit diskriminerade. Genom projektet får både pojkar och flickor information i skolorna om vad det är och vad flickorna ska göra när de får det.

Galan Världens Barn sänds fredagen 4 oktober i SVT1.