Verksamheter

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Asarums Rödakorsgrupp: Stavgång, sittgympa, vår -och julmarknad

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Högläsning för dementa

Insamling

Insamling

Insamling

Kulturnatten

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap