Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Sjukhusvärdarna

Karlshamn

Kontakta verksamheten

Anneli Bengtsson

Telefon: