Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Sjukhusvärdarna

Rödakorsvärdarna finns på sjukhuset i Karlshamn måndagar t o m torsdagar mellan klockan 08:45 och 14:45 (ej röda dagar). Volontärerna erbjuder hjälp, stöd och vägledning till patienter och besökare.

Kontakta verksamheten

Anneli Bengtsson

Telefon: