Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bibliotekstjänst

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bingo

Första hjälpen-grupper

Leksand första hjälpen-grupp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Seniorfika

Leksand