Verksamheter

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Bibliotekstjänst

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Bingo

Första hjälpen-grupper

Leksand första hjälpen-grupp

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Seniorfika

Leksand