Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bingo

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Seniorfika

Leksand

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bibliotekstjänst