Hos oss kan du träffa andra i många sammanhang. Vi kan besöka dig som är äldre eller ofrivilligt ensam. Vi erbjuder även medmänsklighet och gemenskap genom en mängd andra aktiviteter och verksamheter.

Äldre eller ofrivilligt ensamma

Äldre eller ofrivilligt ensamma

Hos oss kan du träffa andra i många sammanhang. Vi kan besöka dig som är äldre eller ofrivilligt ensam. Vi erbjuder även medmänsklighet och gemenskap genom en mängd andra aktiviteter och verksamheter.

Det finns många anledningar till att människor kan känna sig fysiskt, socialt, känslomässigt eller tankemässigt isolerade. Ofrivillig ensamhet kan fresta på både det fysiska och psykiska välmåendet och skapa en inre stress. Men en sak är säker – du är långt ifrån ensam om att känna dig ensam. Många känner likadant.

Vi kan erbjuda dig:

  • Besök i bostaden eller på vård- och omsorgsboende
  • Medföljning till vårdcentral eller apotek
  • Aktiviteter i närområdet som exempelvis promenader eller fika
  • Lära dig cykla