Lär dig träna svenska

Vill du träna svenska?

Vill du träna svenska?

Vi erbjuder språkträning för dig som vill öva på att prata och skriva svenska. När vi träffas utgår vi från dina och de andra deltagarnas kunskaper i svenska och era intressen.

Språk är viktigt för att du ska kunna komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att träffa andra människor och skapa nya kontakter.

Vi erbjuder språkträning för dig som vill öva på att prata och skriva svenska.

Ofta träffas vi på någon av våra egna mötesplatser som finns över hela landet.
Vi ordnar också många olika aktiviteter för hälsa och social gemenskap som ger dig tillfälle att prata svenska.

När vi träffas utgår vi från dina och de andra deltagarnas kunskaper i svenska och era intressen. Det kan vara olika från gång till gång. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket, inte att kunna perfekt grammatik. Våra ledare är i de flesta fall inte utbildade lärare, men har goda kunskaper i svenska och leder grupperna på sin fritid.