Kvinna är anhörigstöd åt pojke

Anhörigstöd

Anhörigstöd

De flesta behöver någon att prata med när vi möter svåra situationer i livet. Vi erbjuder anhörigstöd till dig som vårdar någon i din närhet.

I Sverige finns drygt 1,3 miljoner anhöriga som vårdar någon i sin närhet; en make, maka, partner, förälder, släkting eller vän. Att stötta och vårda någon som behöver hjälp i vardagen på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan ge stor glädje, men också begränsa livet. Det kan påverka välbefinnandet och vara förenat med stress och sorg när den närståendes behov tar överhanden.

Vilken typ av anhörigstöd erbjuder Röda Korset?

För att stärka anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra människor i liknande situation, erbjuder vi anhörigstöd. Ofta ges stödet i nära samarbete med kommuner och andra aktörer. Den vanligaste formen av stöd är anhörigcirklar där en sluten grupp med ledare träffas regelbundet. Det kan också handla om anhörigcaféer, utflykter, föreläsningar, temadagar eller andra aktiviteter.

Söker du stöd?