En man hjälper en liten flicka med läxor.

Läxhjälp

Läxhjälp

Där skolans resurser inte räcker till kan vi ge extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet.

Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker till kan vi erbjuda läxhjälp till både dig som är ung och dig som är vuxen och behöver stöd i skolarbetet.

  • Vi lyssnar, förklarar uppgifter och sammanhang och visar var du själv kan söka information och fakta. Du kan få stöd i alla skolämnen, men det handlar inte om specifika ämneskunskaper.

  • Läxhjälpen leds av volontärer, är gratis och erbjuds på exempelvis bibliotek och skolor eller våra egna mötesplatser som finns över hela landet.

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder också läxhjälp och många andra aktiviteter för dig som är ung.