En man står vid ett bord och dragit ut en stol. Han är klädd i grön dräkt och på bordet står en kopp med ett hjärta på.

Stöd till häktade och intagna på anstalter

Stöd till häktade och intagna på anstalter

Samtalsstöd erbjuds på många orter i landet och gäller i första hand häktade med restriktioner.

Svenska Röda Korsets har under många år besökt frihetsberövade personer i häkte och på anstalt. Syftet är att bidra till att bryta isolering. Verksamheten genomförs av frivilliga besökare. Samtalen är också frivilliga.

Svenska Röda Korset är en humanitär organisation som besöker personer som är frihetsberövade runt om i världen. Vi tror på medmänsklighet. Genom besök och samtal kan vi bidra till att bryta isolering. Det är en påfrestande tid att vara frihetsberövad, särskilt för personer som har restriktioner och inte får ha kontakt med andra. Att behålla sin motståndskraft kan vara avgörande, också den dagen när personer lämnar häkte eller anstalt.

Innan frivilliga börjar som besökare får de utbildning för uppdraget och undertecknar en sekretessförbindelse. Utbildningen består av flera delar: Rödakorskunskap, Grundkurs för besökare inom anstalt och häkten samt Kriminalvårdens lokala introduktion för tillträde till häktet.

För att få besök, undersök om det erbjuds på häktet eller anstalten där du befinner dig.  Önskar du besök ska du själv prata med  Kriminalvårdens personal och begära det.

Söker du stöd?

Med besök på häkten vill Svenska Röda Korset minska isoleringen för människor. Besökaren Marion berättar: ”Det var någon som sa till mig: Jag sitter ensam 23 timmar och 59 minuter per dygn och den minuten då jag inte är ensam är när jag får mat.”

Stöd till förvarstagna

Vi gör regelbundna besök vid flera av Migrationsverkets förvar.