Måndagscafe 19 februari

Ett café för äldre och anhörigvårdare.

Tema: Framtidsfullmakt
Gun Karlsson berättar om en fullmakt för framtiden, som blir giltig när man p.g.a. sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelågenheter.

Vi träffas i Röda Korsets lokal, Timmermansvägen 1.

Drop in,    fika 30 kr

Måndag 19 februari kl 14:00 - 15:30

framtidsfullmakt