En fjällvandring  för ensamkommande ungdomar - Min framtid räknas.

Röda Korset i Orsa kommun

Röda Korset Orsa
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.

Välkommen till Röda Korset

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Orsa kommun men kontakta oss gärna på plats i grannkommunen:

Mora

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Orsa är du välkommen att kontakta oss.