Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Återbruk - Textil

Bollnäs

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Dagträffar för seniorer

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Ledsagning

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

TorsdagsTräffar