Gävle

Första hjälpen/HLR BARN (svenska med tolk på tigrinja)


Kålhagsgatan 4B, 802 53, Gävle


Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning. Kursen är gratis! 

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder. Kursledaren talar svenska och till detta tillfälle kommer även tolk på tigrinja finnas tillgänglig för de som behöver extra språkstöd. 

På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse! 

Anmäl dig till kursen via länken: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/2058330

Har du frågor om kursen eller anmälan? Ring/sms/whatsapp till 070-6769006 eller till marina.haugdahl@redcross.se