Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Söderhamn

Fixarhjälpen

Stenös Vänner och Röda Korset Söderhamnskretsen erbjuder hjälp med enklare praktiska uppgifter, som inte kräver yrkeskunskap, i hemmet och gräsklippning, sandning och snöskottning.

Tjänsten är gåvobaserad och du som kund betalar själv för materialkostnader och tillhandahåller utrustning för gräsklippning, sandning och snöskottning.

Fixarhjälpen kan ge dig goda tips och råd för hur du kan minska olycksrisken i ditt hem.

Vid behov av hjälp ring:

0270-12566 eller 0730-251701

Varje gåva är välkommen och bidrar till mer verksamhet.

Passion för Livet

Livsstilscafé för äldre där vi träffas och pratar kring utvalda ämnen som hälsa, mat, social gemenskap, läkemedel, etc.

Under våren 2022 formades en grupp och framöver kommer förhoppningsvis en ny grupp formas.  Kontakta oss om på telefonnummer 0270 125 66 du är intresserad av att delta.