Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd och besöksverksamhet

Visby

Besöksverksamheten i Visby

Besöksverksamheten består av frivilliga som besöker personer som bor på äldreboende. Besöken består bland annat av promenader, högläsning och kaffestunder med trevlig samvaro. Syftet är att bryta ensamhet bland äldre. De frivilliga går till Åkermanska, lasarettet och Korpen och besöker olika personer som vill ha sällskap.

Besöksverksamheten i Visby söker frivilliga som kan avvara några timmar i veckan för att besöka människor som behöver lite sällskap. Vill du ställa upp kommer du och den du ska besöka överens om tid och plats för ert möte.

Du får stöd och utbildning av Röda Korset både innan och under tiden som du arbetar inom besöksverksamheten. Dessutom kommer vi som redan jobbar i besöksverksamheten att bli dina nya arbetskamrater. Och vi garanterar att du kommer att känna dig behövd och tillfreds med att kunna göra en humanitär insats.

Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionshinder breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Våra frivilligarbetare delar Röda Korsets människosyn, humanitära värderingar samt våra grundprinciper.

Är du intresserad? Kontakta Christina Schreuder, 0733-462500

Kontakta verksamheten

Christina Schreuder