Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Klucku tei

Kontakta verksamheten

Lotta Pappinen

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Rekreationsdagar

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Högläsning och Bingospel på äldreboende

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Rekreationsdagar

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Blommor till äldre

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Blommor till äldreboende

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Rekreationsdagar

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Baby- och småbarnscafé

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Resegrupp för nyanlända

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Julbesök med gåvor

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Fastlagskaffe på älderboende

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Bastuverksamhet

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Påskblommor till äldre

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Sopplunch

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Julblommor till äldre

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Hälsofrukost

Burs bygdegård

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Morgonvandrarna

Visby

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Barn- och ungdomsverksamhet

Gotland

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Verksamhet för nyanlända och asylsökande

Gotland