Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Gotland

Röda Korset på Gotland har en lokal krisberedskap, som gör att vi kan bistå myndigheter, organisationer, allmänheten och personer med insatser och resurser i olika situationer och kriser.

De senaste åren har vi samordnat flera insatser tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer, kyrkliga samfund och andra organisationer under pandemin. Vi har en ständig beredskap och kan snabbt ställa om och tänka om när det inträffar saker. Vi genomför utbildningar som både anställd personal och volontärer erbjuds.  Genom skarpa insatser och genom övning pågår en ständig utveckling av verksamheten och nya behov identifieras.

Under 2022 gjorde vi bland annat insatser när en av StenaLines färjor började driva utan motorkraft på Östersjön. Det första scenariot var att det fanns risk att färjan skulle gå på grund på Fårö och vi startade då igång beredskapsgruppen på norra Gotland och de var beredda att göra insatser om behov uppstod. Scenariot ändrades och det talades om vinschning av personer från färjan för vidare transport till Gotland och då startades mellersta Gotlands beredskapsgrupp igång. De tog sedan emot och gav stöd till de drygt 30 personer som anlände i form av praktiska saker, såsom kläder och hygienartiklar mm, men gav också psykosocialt stöd under den tid som insatsen pågick.

Vill du veta mer eller engagera dig? Maila info.gotland@redcross.se

Vill du veta mer om arbetet vi gör tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer och kyrkliga samfund för att stärka totalförsvaret på Gotland med fokus på det civila? Besök starkaregotland.se

Fler verksamheter i kommunen

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Lokal krisberedskap

Krisberedskap