Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamheten i Halmstad

Halmstad

Besök och gemenskap – bryta isolering och ofrivillig ensamhet

Vi volontärer besöker äldre i hemmen eller på äldreboende. Volontärer hos äldre ordnar anpassade aktiviteter som utevistelser, fika, samtal med mera.

Vi gör också punktinsatser som medföljare till vården eller någon social verksamhet efter eget önskemål.

Vi har ett anhörigstödcafé i samarbete med Halmstads kommun.

Jag skall ut och gå. Har du lust att hänga på?

Från och med den 24 april träffas vi på sex platser för en 30 minuters promenad tillsammans. Ingen föranmälan och ingen kostnad. 

Måndag klockan 10.00 vid Gamla hotellet på Östra stranden

Tisdag klockan 14.00 vid Coops parkering på Fyllinge.

Onsdag klockan 10.00 vid Rotundan i Norre Katts park. 

Onsdag klockan 10.00 utanför restaurang Söderfamiljen på Söder.

Onsdag klockan 14.00 utanför Medborgarservice på Andersberg.

Lördag klockan 15.30 på Torget utanför Ica Vallås.

Vid ev frågor kontakta Röda Korsets jourtelefon 035-21 66 61 måndag och torsdag 9-11 eller på 072-535 27 51

Jourtelefon och medföljning

Jourtelefon 035-21 66 61 för "Vill du prata med en medmänniska"  och medföljning är öppen måndag och torsdag klockan 9-11. Följer med till vården eller någon social verksamhet efter eget önskemål.

Vill du bli volontär i vår verksamhet?

Vi behöver fler volontärer då behovet av besök och sällskap ökar. Om du vill anmäla dig som volontär i vår verksamhet ring till Röda Korsets jourtelefon 035-21 66 61. 

Att vara volontär ger glädje både till den som är volontär och till dem vi når.

Frivilligledare: Erna Alfredsson

Mobil: 0725-35 27 51

Mail: besoksverksamhet.halmstad@redcross.se