Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamheten i Halmstad

Halmstad

Besök och gemenskap – bryta isolering och ofrivillig ensamhet

Vi volontärer besöker äldre i hemmen eller på äldreboende. Volontärer hos äldre ordnar anpassade aktiviteter som utevistelser, fika, samtal med mera.

Vi gör också punktinsatser som medföljare till vården eller någon social verksamhet efter kundens eget önskemål.

Vi har ett anhörigstödcafé i samarbete med Halmstads kommun.

Jag skall ut och gå. Har du lust att hänga på?

Från och med den 28 augusti träffas vi på fyra platser för en 30 minuters promenad tillsammans. Ingen föranmälan och ingen kostnad. 

Måndag klockan 10.00 vid Gamla hotellet på Östra stranden

Tisdag klockan 14.00 vid Coops parkering på Fyllinge. Avslutas den 30/11.

Onsdag klockan 10.00 utanför Stadsbiblioteket.

Vid eventuella frågor kontakta Röda Korsets jourtelefon 035-21 66 61 måndag, onsdag och torsdag 9-11.30 eller på 072-535 27 51

Cykling utan ålder

Snart startar Röda Korsets besöksverksamhet projektet Cykling utan ålder. Röda Korsets volontärer, så kallade cykelpiloter bjuder äldre på en cykeltur där två passagerare kan sitta säkert i en dubbelsits och njuta av omgivningarna och naturens skiftningar.

Älderboenden i kommunen kommer att kunna boka in cykelturer. I förlängningen kommer även de soom bor i eget hem kunna ta del av erbjudandet.

Jourtelefon och medföljning

Jourtelefon 035-21 66 61 för "Vill du prata med en medmänniska"  och medföljning är öppen måndag, onsdag och torsdag klockan 9-11.30. Vi följer med till vården eller någon social verksamhet efter kundens eget önskemål.

Vill du bli volontär i vår verksamhet?

Vi behöver fler volontärer då behovet av besök och sällskap ökar. Om du vill anmäla dig som volontär i vår verksamhet ring till Röda Korsets jourtelefon 035-21 66 61. 

Att vara volontär ger glädje både till den som är volontär och till dem vi når.

Frivilligledare: Erna Alfredsson

Mobil: 0725-35 27 51

Mail: besoksverksamhet.halmstad@redcross.se

Kontakta verksamheten

Erna Alfredsson

Telefon:

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Jourtelefon och medföljning

Halmstad

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Stickgrupp

Halmstad