Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Krimgruppen

Krim-gruppen har pausats

Skälet är förändringar inom kriminalvården i Halmstad. Verksamheten kan komma att återupptas längre fram.

Krimgruppen har besökt anstalten i Halmstad varannan måndag (uppehåll i juni, juli och december). Vi har träffat de intagna, som är intresserade, för trivsamma samtal och fika. Besöken har varat i cirka en timma. 

Vill du veta mer, mejla till kontakt.halmstad@redcross.se