Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Träna svenska

Halmstad

TRÄNA SVENSKA VÅREN 2024

Med Röda Korsets verksamhet Träna svenska avses träning i det svenska språket tillsammans med utrikesfödda nya halmstadbor och asylsökande, unga som gamla. Röda Korsets verksamhet är ett komplement till samhällets undervisning och skall ses som ett stöd i etableringsfasen för individer med detta behov. Språkträningen bidrar med möjlighet att få prata svenska och att träffa personer som kan berätta om kultur och samhällssystem.

Syftet med Träna svenska är att ge deltagarna en möjlighet att utveckla sina färdigheter, skriftliga såväl som muntliga, i det svenska språket. Deltagarna ges också möjlighet att konversera med varandra och på så sätt skapa sociala nätverk. Du ges möjlighet att träna dina färdigheter i att tala, läsa och skriva svenska. Du får också information om hur det svenska samhället och dess traditioner fungerar.

Träna Svenska sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Vi träffas varje torsdag klockan 9.30-11.45 i Vuxenskolans lokaler på Bredgatan 5 i Halmstad. Vårterminen startar den 11 januari 2024 och håller på till den 2 maj. Undantaget den 22 februari (sportlov) och den 4 april (påsklov).

Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Välkommen!

 

 

 

 

 

Kontakta verksamheten

Britt-Marie Hermansson

Träna svenska

Språkcafé Vallås

Träna svenska

Språkcafé

Halmstad