Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Kungsbacka

Rödakorsvärdar har funnits på Hallands sjukhus i Kungsbacka sedan maj år 2008.

Vi finns där måndag – torsdag kl. 08.00-12.00, måndag och onsdag eftermiddag kl. 12.30-15.30.

Vi är mycket uppskattade av besökarna, det känns bra att kunna vara en hjälpande hand ibland.

Det finns plats för fler, skulle du vilja vara med i vårt team, ta kontakt med någon frivilligledare.

Monica Johansson, monica.johansson2@gmail.com, och Anna-Stina Nordkvist, asn01@bredband.net frivilligledare Rödakorsvärdar 

Kontakta verksamheten

Monica Johansson