Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Besöksverksamheten motverkar ensamhet och isolering. Tanken är att göra vardagen trivsam och meningsfull. En guldkant på tillvaron. Telefonnummer 0720 61 61 02 . Du når oss säkrast torsdagar mellan 10-12. Nu kan du också skicka mejl, adressen är : besoksverksamheten.laholm@redcross.se 

Kontakta verksamheten

Lillan Fritzon

Telefon:

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Tisdagsgruppen

Laholm

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Jourtelefon