Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Krisberedskap handlar om att vara redo för att hantera allvarliga händelser och kriser. Är vi väl förberedda blir vi mer motståndskraftiga och kan snabbare agera för att hindra mänskligt lidande. 

Svenska Röda Korset bedriver sedan flera år ett långsiktigt arbete för att utveckla vår roll och förmåga att agera inom ramen för svensk krisberedskap och totalförsvaret. Vi har flera uppdrag inom detta område, bland annat inom första hjälpen, krisstöd och frivilligsamordning. I vårt krisberedskapsarbete samverkar vi med myndigheter och andra aktörer i samhället.

I Varbergs kommun har vi en lokal krisberedskapsgrupp samt en avsiktsförklaring med räddningstjänsten.

Kontakta verksamheten

Ingalill Koinberg