Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

WE MEET

WE MEET

Hos oss på Clarion Collection Hotel Fregatten, Röda Korset Varberg och Öppna Företag
värderas mångfald högt! Tillsammans har vi startat ett nätverk för integration med fokus
på möten mellan människor. Vårt koncept heter We Meet som främst består av återkommande lunchträffar där vi bjuder in arbetssökande med utrikes bakgrund och företagare
branschvis. Helt förutsättningslösa möten med syftet att förstå varandra bättre och öka chanserna för en ännu bättre integration och som i bästa fall leder till praktikplatser och/eller jobb.

Se gärna artikel i Hallands Nyheter 20200108 för att läsa mer!

Kontakta verksamheten

Inger Malmberg

Telefon:

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Promenad-grupp