Mentorsverksamhet

I vår mentorsverksamhet sammanförs nyanlända i Sverige med personer eller familjer som är etablerade här, utifrån gemensamma intressen eller yrken.

Mentorsverksamhet

WE MEET

Varberg

WE MEET

Hos oss på Clarion Collection Hotel Fregatten, Röda Korset Varberg och Öppna Företag
värderas mångfald högt! Tillsammans har vi startat ett nätverk för integration med fokus
på möten mellan människor. Vårt koncept heter We Meet som främst består av återkommande lunchträffar där vi bjuder in arbetssökande med utrikes bakgrund och företagare
branschvis. Helt förutsättningslösa möten med syftet att förstå varandra bättre och öka chanserna för en ännu bättre integration och som i bästa fall leder till praktikplatser och/eller jobb.

Se gärna artikel i Hallands Nyheter 20200108 för att läsa mer!

Kontakta verksamheten

Inger Malmberg

Telefon:

Mentorsverksamhet

Integrationsgrupp för kvinnor